Disiplin Kurulu Başkanı
Hakkı Süha TERZİBAŞIOĞLU
Em. Yargıtay Başkanı

Disiplin Kurulu Üyesi
Em. Dz.Yüzbaşı Fikret Kaptanoğlu

Disiplin Kurulu Üyesi
Em. J.Yüzbaşı Cenap DURU